top of page

Privacybeleid

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

1. Uitgangspunten

 

1.1 De begrippen die in deze Privacy Policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend. 

 

1.2 We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.

 

1.3 Wij verwoorden onze voorwaarden en Privacy Policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.

 

1.4 Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.

 

1.5 Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens. 

 

1.6 We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dat is de bewaartermijn.

 

1.7 Zowel wij als onze toeleveranciers zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

 

Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

1.8 We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens. 

 

1.9 We stellen u ook in staat om uw rechten rondom uw persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Uw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit.

 

1.10 Als u een klacht heeft over hoe wij of onze subverwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. 

 

1.11 Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling. 

 

 

2. Gegevens van subscribers

 

Persoonsgegevens en redenen:

 

Naam

Omdat we u graag met uw naam willen addresseren in onze emails.

 

Emailadres

Zodat we u interessante, inspirerende en opbouwende emails kunnen sturen.

 

Grondslag voor de verwerking: 

Uw toestemming.

 

Bewaartermijn: 

Tot u uw toestemming intrekt middels de link onderaan elke email die we sturen.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en de mailinglist tools die we gebruiken zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens. 

 

 

3. Gegevens van websitebezoekers

 

Persoonsgegevens en redenen:

 

3.1 Uw IP-adres

 

Wanneer u deze site bezoekt, dan verwerken we uw ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerking anonimiseren we uw IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistiekensoftware. Hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

 

Grondslag: 

Gerechtvaardigd belang. 

 

Bewaartermijn: 

Het IP-adres zelf slechts zeer kort (minder dan een dag) en het geanonimiseerde ip-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig. 

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij, Wix en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

3.2 Noodzakelijke Cookies

 

Om inzicht te krijgen in de werking van onze website en deze te verbeteren, om u makkelijker te laten inloggen. Zie hiervoor ook onze Cookie Policy.

 

Grondslag: 

Gerechtvaardigd belang. 

 

Bewaartermijn: 

Per cookie verschillend. Voor details, zie onze Cookie Policy.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij, Wix en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

3.3 Marketing & tracking Cookies

 

Om onze promoties af te stemmen op uw interesses. Om u embedded videos te kunnen tonen. Om u op partner netwerken interessante aanbiedingen te kunnen doen.

 

Grondslag: 

Uw toestemming

 

Bewaartermijn: 

Zo lang als we uw toestemming hebben.

 

Ontvangers van de gegevens: 

Wij en derde partijen zoals Google, Facebook en Vimeo.

 

 

​Cookiebeleid

 

Op moldura.nl en al haar subdomeinnamen worden verschillende cookies gebruikt die onder de categorie functionele cookies vallen. Hiervoor is volgens de verschillende wetten geen toestemming vooraf voor nodig. Deze worden dan ook altijd geplaatst. Ze vallen onder de AVG-grondslag "gerechtvaardigd belang". Alle overige cookies vallen onder de grondslag "toestemming". 

 

Om u de beste ervaring op onze site te geven, gebruiken we allerlei hulpmiddelen die het gebruik van cookies vereisen. Als we bijvoorbeeld een Youtube- of Vimeo-video insluiten, stelt die video cookies in. Als we Social Share-knoppen weergeven, plaatsen ze cookies. 

 

We gebruiken cookies om analytische gegevens te verzamelen en testen uit te voeren op onze website om te zien welke aanpak, tekst, beeld of video het meest bij onze bezoekers past. Op die manier kunnen we uw ervaring verbeteren.

 

We gebruiken ook remarketing cookies zodat, nadat iemand onze website heeft bezocht, we hen relevante advertenties en berichten op de rest van internet kunnen tonen.

 

Toen u voor het eerst op deze website arriveerde, hebben we u op de hoogte gebracht van ons gebruik van cookies en kon u aangeven om de website met of zonder cookies te bezoeken.

 

We zijn voortdurend bezig met het testen en uitproberen van nieuwe technologieën, dus in plaats van hier een nauwkeurige lijst te geven, verwijzen we u graag naar een manier om precies te zien welke soorten cookies we op deze website gebruiken, welke derde partijen de cookies kunnen verwerken en hoe lang we ze bewaren. Dit kunt u zien door in de Chrome-browser onze website te bezoeken en op het slotje voor de url te klikken. 

 

Wanneer u kiest om de website zonder cookies te bezoeken, zal dit geen vergaande gevolgen hebben voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen, zoals embedded videos, minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Op de website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

bottom of page